Trang chủ >> Quản lý Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn nghiệp vụ: Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn nghiệp vụ: Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
Ngày 14/01/2019 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn về Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...

Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...
Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN
Quy trình đăng ký doanh nghiệp KH&CN

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH
Quy trình thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
Quy trình thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN

Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN
Chế độ báo cáo thống kê về ngành KH&CN được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

  • Trang
  • 1
  • 2