Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020

UBND tỉnh Kon Tum công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông

UBND tỉnh Kon Tum công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/01/2020 công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, tên của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là “Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông”.

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã triển khai các nhiệm vụ của ngành, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Kết quả thực hiện Chương trình số 65-CTr/TU, Chương trình số 51-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Chương trình số 65-CTr/TU, Chương trình số 51-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy
Sau khi Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 65-CTr/TU của Tỉnh ủy ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Chương trình số 51-Ctr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 22/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Chương trình số 53-CT/TU ngày 21/02/2018 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung 3 Chương trình nói trên đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết, thực hiện, đến nay đạt được một số kết quả như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020
Triển khai Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05 tháng 02 năm 2020 về thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020.

Tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan vi rút Corona, bệnh Cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật

Tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan vi rút Corona, bệnh Cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật
Để chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan vi rút Corona, dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật kịp thời và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 301/UBND-NNTN, ngày 5/02/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật thú y; các văn bản chỉ đạo từ Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh([1]); trong đó tập trung thực hiện các nội dung:

Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống dịch cúm mùa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thông cáo báo chí  về tình hình phòng, chống dịch cúm mùa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 06/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ra Thông cáo báo chi về tình hình phòng, chống dịch cúm mùa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo thông cao:

  • Trang
  • 1
  • 2