Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

UBND tỉnh Kon Tum giao quyền sử dụng kết quả Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordycepsmilitaris) tại tỉnh Kon Tum” cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

UBND tỉnh Kon Tum giao quyền sử dụng kết quả Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordycepsmilitaris) tại tỉnh Kon Tum” cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
UBND tỉnh Kon Tum giao quyền sử dụng kết quả Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordycepsmilitaris) tại tỉnh Kon Tum” cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN  SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ  thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

  • Trang
  • 1
  • 2