Trang chủ >> Hoạt động Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (NƯDKHCN) tổ chức tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng và sơ chế nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps mililais) tại Kon Tum

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (NƯDKHCN) tổ chức tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng và sơ chế nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps mililais) tại Kon Tum
Thực hiện theo tiến độ Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum”. Ngày 28/02/2018 cơ quan chủ trì thực hiện dự án đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng và sơ chế nấm Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) tại Kon Tum

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc định kỳ với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc định kỳ với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Trên cơ sở được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Trung tâm) theo Quyết định số 03/QĐ-SKHCN, ngày 9/01/2019 của Sở KH&CN, chiều ngày 20/02/2019 đồng chí Đoàn Trọng Đức - Phó giám đốc Sở đã có buổi làm việc đầu tiên của năm 2019 với Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Ngày 11/01/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành Quyết định 121/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Khai trương và đưa vào hoạt động Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại Kon Tum

Khai trương và đưa vào hoạt động Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại Kon Tum
Được sự ủy thác của Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa, vừa qua Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đã khai trương và đưa vào hoạt động Điểm bảo hành cân Nhơn Hòa tại địa chỉ 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  • Trang
  • 1