Trang chủ >> Hoạt động Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Quy chế công khai tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

Quy chế công khai tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ
Quy chế công khai tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

Trung tâm đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo

Trung tâm đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được cấp Giấy chứng nhận số 32/2022/NNPTNT-TKT, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo.

  • Trang
  • 1
  • 2