Trang chủ >> Hoạt động Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Trung tâm đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo

Trung tâm đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được cấp Giấy chứng nhận số 32/2022/NNPTNT-TKT, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm đông trùng hạ thảo.

Nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021

Nghiệm thu khối lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021
Sáng ngày 22/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi nghiệm thu khối lượng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được cấp phép hoạt động kiểm định thiết bị X-quang và kiểm xạ giai đoạn 2021 - 2026

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được cấp phép hoạt động kiểm định thiết bị X-quang và kiểm xạ giai đoạn 2021 - 2026
Ngày 30/9/2021, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đã được Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Giấy đăng ký có hiệu lực đến hết ngày 31/9/2026.

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 9 tháng năm 2021

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 9 tháng năm 2021
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVIT-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động, nỗ lực, bám sát kế hoạch năm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là:

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum  tiếp tục được chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 17/8/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TĐC về việc chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được công nhận năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được công nhận năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
Ngày 21/12/2020, Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-AOSC về việc công nhận năng lực hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Quyết định công nhận có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2025.

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường giai đoạn 2021 - 2026

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường giai đoạn 2021 - 2026
Ngày 09/7/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Quyết định chỉ định có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2026.

  • Trang
  • 1
  • 2