Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/NĐ-CP, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngày 25/9/2020. Trong đó, Tại Điều 32 của Nghị định có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam về "Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay - Qui trình thử nghiệm"

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam về "Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay - Qui trình thử nghiệm"
Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng (Sau đây viết tắt là Tổng cục) đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Nghị định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  • Trang
  • 1
  • 2