Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống Covid – 19

Tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống Covid – 19
Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 971/UBND-HTKT yêu cầu các Sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống dịch COVID-19
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, để phòng tránh lây lan dịch bệnh tại cộng đồng, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1519/BYT-MT ngày 24/3/2020 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống COVID-19.

Công điện của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Công điện của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai nhiệm vụ cấp bách  trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký Công điện số 03/CĐ-UBND về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, chiến sĩ, sĩ quan, quân nhân, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn tham gia làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện về rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện về rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, ngày 24 thảng 03 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký Công điện số 02/CĐ-CTUBND về rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7-3 đến 24-3-2020. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-191 và việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài2, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 824/UBND-KGVX, ngày 18/3/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật  do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

  • Trang
  • 1
  • 2