Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Chính phủ ban hành Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu

Chính phủ ban hành Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu
Tại Điều 12 Luật trồng trọt ban hành ngày 19/11/2018 quy định thực hiện Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng gồm các hoạt động:

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
Ngày 13/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày 9/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi tiết một số Điều sửa đổi, bổ sung của Luật Sở hữu Trí tuệ

Chi tiết một số Điều sửa đổi, bổ sung của Luật Sở hữu Trí tuệ
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 42/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam đảm nhận trọng trách mới

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam đảm nhận trọng trách mới
(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi đi Thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp.

Từ 1/1/2020: Uống rượu bia lái xe bị phạt tới 40 triệu, tước GPLX 2 năm

Từ 1/1/2020: Uống rượu bia lái xe bị phạt tới 40 triệu, tước GPLX 2 năm
Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm giao thông.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, năm 2020

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 2767/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020. Sở Tư Pháp đã biên soạn tài liệu “ Phổ biến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng”.

Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán

Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loại động vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật, ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3451/UBND-NNTN về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Quyết định 1607/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 về phê duyệt đề án "Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020"

Quyết định 1607/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 về phê duyệt đề án "Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020"
Quyết định 1607/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 về phê duyệt đề án "Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020"

  • Trang
  • 1
  • 2