Trang chủ >> Sở hữu trí tuệ và sáng kiến

Nâng cao quản lý và phát triển các sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nâng cao quản lý và phát triển các sản phẩm chủ lực đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Xác định vai trò của đối tượng tài sản trí tuệ (TSTT) là vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Chính phủ ban hành nhằm thúc đẩy việc xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

  • Trang
  • 1
  • 2