Trang chủ >> Thông Báo

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2