Trang chủ >> Thông Báo

Thông báo hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Thông báo hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Ngày 27/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 323/SKHCN-QLCN về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Ngày 21/4/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 1120/VP-TTHCC về việc Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020
Ngày 23/3/2020, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành văn bản số 792/BKHCN-TCCB Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị toàn thể CCVC&NLĐ thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm NCOVI

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị toàn thể CCVC&NLĐ thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm NCOVI
Thực hiện công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 01/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 241/SKHCN-VP về việc khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm NCOVI

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Ngày 9 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Vừa qua, UBND tỉnh vừa ký quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 03/03/2020 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

  • Trang
  • 1
  • 2