Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030
Ngày 27/01/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành công văn số 216/BCĐ-NC về thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 6/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

  • Trang
  • 1
  • 2