Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1801/UBND-TTHCC về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Công điện số 601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Công điện số 601/CĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Ngày 27/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1849/UBND-NNTN về việc triển khai Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3840/VPCP-KSTT ngày 15 tháng 5 năm 2020. Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản 1779/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cụ thể như sau:

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2).

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2).
Ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2) đối với nhiệm vụ đề xuất: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP – WHO trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 05 và kế hoạch công tác tháng 06 năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 05 và kế hoạch công tác tháng 06 năm 2020
Trong tháng 5/2020, cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đến nay đạt được kết quả như sau: