Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II
Sáng 12/8, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2968/UBND-KGVX ngày 12/8/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt bổ sung dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt bổ sung dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020
Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum
Ngày 06/8/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 02/HD-SKHCN về Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phảm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế làm việc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2020 về Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Sau đâu viết tắt là Quy chế). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-SKHCN ngày 16/3//2017của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 04/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Công văn số 3119-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum Thông cáo báo chí về Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất của trường hợp cư trú, tại huyện Đăk Hà tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 564 mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

Sở Y tế tỉnh Kon Tum Thông cáo báo chí về Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất của trường hợp cư trú, tại huyện Đăk Hà tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 564 mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng
Ngày 03/8/2020, Sở Y tế ban hành Thông cáo báo chí (số 17) Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất của trường hợp cư trú, tại huyện Đăk Hà tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 564 mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

  • Trang
  • 1
  • 2