Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021
Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 20/01/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBNDvề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng
Triển khai thực hiện các công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 167/UBND-NNTN, ngày 18/01/2021 yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum

Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
Ngày 15/01/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy), thành phần gồm:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 208/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021, ngày 13/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 123/UBND-KGVX, trong đó yêu cầu:

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
Ủy ban nhân dân vừa ban hành Văn bản số 87/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường côỦy ban nhân dân vừa ban hành Văn bản số 87/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.ng tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021  của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Kon Tum, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 44/KH-SKHCN về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh tại Sở KH&CN

Họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh tại Sở KH&CN
Vừa qua, tại Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “ Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon”,do Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen chủ trì thực hiện, CN. Phạm Thanh làm chủ nhiệm

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Thực hiện Văn bản số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 30/ UBND-KGVX ngày 6/01/2021. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

  • Trang
  • 1
  • 2