Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở KH&CN

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở KH&CN
Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện quy định về công tác cán bộ, chiều ngày 16/32019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở.

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2020: Hướng đến 10 nhiệm vụ trọng tâm!

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2020: Hướng đến 10 nhiệm vụ trọng tâm!
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm mà ở đó vấn đề hoàn thiện VBQPPL về TCĐLCL được quan tâm đặc biệt và đưa lên hàng đầu.

  • Trang
  • 1
  • 2