Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Mặc dù hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) có nhiều tính đặc thù (bản chất nghiên cứu khoa học là có tính mới, tính rủi ro và có độ trễ) nhưng Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang nỗ lực thiết kế nhiều chính sách nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) thực sự trở thành động lực, nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030
Ngày 27/01/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành công văn số 216/BCĐ-NC về thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030

  • Trang
  • 1
  • 2