Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Lần đầu tổ chức tuần lễ NASA tại Việt Nam

Lần đầu tổ chức tuần lễ NASA tại Việt Nam
Tuần lễ Vietnam Space Week diễn ra từ 5 đến 9/6 ở Hậu Giang, TP HCM, Bình Định nhằm giới thiệu thành tựu, kết nối người trẻ với NASA và truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học.

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ
Ngày 01/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cấp huyện, thành phố.

  • Trang
  • 1
  • 2