Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 tiếp theo Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 25/3/2020, cụ thể như sau:

Tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; ngày 25/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 819/VP-TTHCC về tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum

Triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh  tỉnh Kon Tum
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020 hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum.

  • Trang
  • 1
  • 2