Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 20/01/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBNDvề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới và kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng
Triển khai thực hiện các công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 167/UBND-NNTN, ngày 18/01/2021 yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Vaccine Covid-19 thứ hai Việt Nam sắp thử nghiệm trên người

Vaccine Covid-19 thứ hai Việt Nam sắp thử nghiệm trên người
Bộ Y tế đã phê duyệt hồ sơ thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC), dự kiến bắt đầu tiêm trên người vào sau Tết.

  • Trang
  • 1
  • 2