Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Chiều 30/5, tại Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư
Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Những nhiệm vụ chủ yếu của UBND tỉnh Kon Tum trong 6 tháng cuối năm 2020

Những nhiệm vụ chủ yếu của UBND tỉnh Kon Tum  trong 6 tháng cuối năm 2020
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, khó lường, cùng với hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thư ký chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thư ký chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Kon Tum
Ngày 25/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 42/QĐ-SKHCN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO) do Giám đốc Sở làm Trưởng ban.

  • Trang
  • 1
  • 2