Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII
Sáng 22/10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020
Trong tháng 10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo kế hoạch và đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ  cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
Để đạt được các mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020. Ngày 20/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3965/UBND-KTTH về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ CCHC và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mục tiêu theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3894/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

  • Trang
  • 1
  • 2