Trang chủ >> Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum
Từ ngày 26-30/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2018.

  • Trang
  • 1