Trang chủ >> Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Một số vấn đề cần quan tâm đối với truy xuất nguồn gốc và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp các sản phẩm đặc trưng của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Một số vấn đề cần quan tâm đối với truy xuất nguồn gốc và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp các sản phẩm đặc trưng của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum”. Đến tham dự Hội thảo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ có ông Đoàn Trọng Đức - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia một số ý kiến như sau:

Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tuyến huyện

Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tuyến huyện
ngày 18/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 217/SKHCN-TCĐLCL gửi các huyện, thành phố đề nghị tăng cường phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tuyến huyện.

  • Trang
  • 1
  • 2