Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2023 thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Ngày 28/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2023 đối với đề xuất đặt hàng: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý trực tuyến khu vực đường tuần tra biên giới và cột mốc biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum ”. Đơn vị đề xuất: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:“Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum”

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:“Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum”
Ngày 27/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với dự án: “Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum”. Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN trí tuệ Việt Nam. Chủ nhiệm dự án: TS. Vương Thị Thanh Trì.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022
Ngày 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022 và Lễ đón nhận Nhãn hiệu chứng nhận Dệt Thổ cẩm Kon Tum, Gạo Thơm Đắk Hà.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum năm 2022

Kết quả thực hiện cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Qua 1 năm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2022 đã đạt được một số kết quả như sau:

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2) thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2) thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn
Ngày 20/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2023 đối với đề xuất đặt hàng: “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Kon Tum góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Đơn vị đề xuất: Trường Chính trị tỉnh.

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụkhoa học và công nghệ cấp tỉnh(đợt 2)năm 2023

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụkhoa học và công nghệ cấp tỉnh(đợt 2)năm 2023
Ngày 16/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh “Nghiên cứu phòng chống tổng hợp sâu, bệnh trên cây Đảng Sâm tại Kon Tum”đề xuất, đặt hàng thực hiện năm 2023 (đợt 2).