Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

 

   Đóng

 

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

9:42 SA | 23/05/2018

 Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”

 TIN CHUYÊN NGÀNH

8:55 SA | 22/05/2018

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CPquy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3:16 CH | 10/04/2018

 Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành nước thứ hai (sau Mỹ) sản xuất thành công viên sủi curcumin.

 PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN

2:46 CH | 15/01/2018

 UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng 9 chuỗi liên kết sản xuất nông sản theo tiêu chí cánh đồng lớn đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương

  THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

8:36 SA | 22/05/2018

 Ngày 19-5-2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW).

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết